CBD Robots Quản lý dữ liệu lớn
Phần mềm có khả năng nghe, hiểu, phân tích và tương tác với người qua giọng nói, có thể hổ trợ con người đưa ra kết luận và chiến lược, đặc biệt trong lãnh vực kinh doanh và y khoa Phần mềm có khả năng tích hợp dữ liệu trong hệ thống phân phối Hadoop và Spark
Sản phẩm demo:
https://www.youtube.com/RobotChurn

https://youtube.com/RobotKeToan
Xe bay Chẩn đoán y tế
Áp dụng các giải thuật tiên tiến nhất trong Deep Learning, Computer Vision và Robotics, xe bay được thiết kế thông minh trên không trung và mặt đất Phần mềm quản lý các hoạt động y tế, ngoài ra, có thể trợ giúp thông minh cho các Bác sĩ để chẩn đoán và rà soát các nguyên nhân gây bệnh cho bệnh nhân
Sản phẩm demo:
https://tv.tuoitre.vn

https://thvl.vn
Sản phẩm demo:
https://www.youtube.com/LungCancer

https://youtube.com/Ung thư AI

Tiên đoán khả năng tiêu dùng trong Marketing

Phần mềm Giáo Dục thông minh
Thu thập các dữ liệu về khách hàng, phần mềm có khả năng tiên đoán sức mua của các khách hàng cho các sản phẩm, ngoài ra phần mềm có thể đề nghị sản phẩm yêu thích cho người tiêu dùng Phần mềm có khả năng đọc, hiểu, phân tích và đưa ra kết luận và chiến lược từ các website và các nguồn (API Facebook, Amazon, Twitter, v.v.)
Sản phẩm demo:
https://demoproject.pythonanywhere.com/
Sản phẩm demo:
https://www.cbdrobot-education.tk/
SẢN PHẨM