CBD Robots CBD Voicebot
Phần mềm có khả năng nghe, hiểu, phân tích và tương tác với người qua giọng nói, có thể hổ trợ con người đưa ra kết luận và chiến lược, đặc biệt trong lãnh vực kinh doanh và y khoa Hệ thống tích hợp vào hệ thống điện thoại và online chat để tương tác với khách hàng như người thật. Sản phẩm định hướng thay thế thư ký và nhân viên chăm sóc khách hàng
Sản phẩm demo:
https://www.youtube.com/RobotChurn

https://youtube.com/RobotKeToan
Sản phẩm demo:
https://www.youtube.com/Voicebot

https://www.youtube.com/Voicebot_Dashboard
Xe bay Chẩn đoán y tế
Áp dụng các giải thuật tiên tiến nhất trong Deep Learning, Computer Vision và Robotics, xe bay được thiết kế thông minh trên không trung và mặt đất Phần mềm quản lý các hoạt động y tế, ngoài ra, có thể trợ giúp thông minh cho các Bác sĩ để chẩn đoán và rà soát các nguyên nhân gây bệnh cho bệnh nhân
Sản phẩm demo:
https://tv.tuoitre.vn

https://thvl.vn
Sản phẩm demo:
https://www.youtube.com/LungCancer

https://youtube.com/Ung thư AI

Smart IT Parks

Phần mềm Giáo Dục thông minh
Dựa theo mô hình của thung lũng Silicon (Mỹ), các khu công nghệ thông minh có thể thu hút các công ty AI hàng đầu thế giới váo thế giới AI của chúng tôi Phần mềm có khả năng đọc, hiểu, phân tích và đưa ra kết luận và chiến lược từ các website và các nguồn (API Facebook, Amazon, Twitter, v.v.)
Sản phẩm demo:
https://youtube.com/BinhThuan

https://youtube.com/BinhPhuoc
Sản phẩm demo:
https://youtube.com/AI_edu
SẢN PHẨM